Certificació energètica

Qui són els obligats a realitzar la certificació d´eficiència energètica d´un habitatge o edifici?

El promotor o propietari de l’edifici o de la unitat de l‘edifici serà responsable d’encarregar la realització de la certificació de eficiència energètica, així com també de la seva correcta conservació.

Per a què serveix la certificació d´eficiència energètica?

El real decret estableix la obligació de posar a disposició dels compradors o usuaris dels edificis un certificat d’eficiència energètica que haurà d’incloure informació objectiva sobre las característiques energètiques dels edifici. D’aquesta manera es podrà valorar i comparar la seva eficiència energètica, amb la finalitat d’afavorir la promoció d’edificis d’alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d’energia.

Qui està obligat?

Edificis de nova construcció.
Modificacions, reformes o rehabilitacions d’edificis existents, amb una superfície útil superior a 1.000 m2 en les quals es renova més del 25 por cent del total dels seus tancaments.
Edificis o unitats d’edificis (pisos y locals) existents que se venguin o lloguin a un nou llogater.
Edificis o unitats d’edificis en els quals una autoritat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.
Edificis o unitats d’edificis de titularitat privada que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil total superior a 500 m2.

Tots els tipus d´edificis estan obligats?

No, existeixen les següents excepcions:
Aquelles edificacions que per les seves característiques de utilització hagin de romandre obertes.
Edificis i monuments protegits oficialment per ser part d’un entorn declarat d’aquesta manera, o per raó del seu particular valor arquitectònic o històric, quan el compliment de tals exigències pogués alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte.
Edificis o unitats d’edificis utilitzats com lloc de culte i per a activitats religioses.
Construccions provisionals amb un plaç previst de utilització igual o inferior a dos anys.
Edificis industrials i agrícoles, en la part destinada a tallers, processos industrials i agrícoles no residencials.
Edificis o unitats d’edificis aïllats amb  una superfície útil total inferior a 50 m2.
Edificis de senzillesa tècnica  d’escassa entitat constructiva que no tenguin caràcter residencial o públic, ja sigui de manera eventual o permanent,  i que es desenvolupin en una sola planta i no afectin a la seguretat de les persones.
Edificis que se compren per a la seva demolició.
Edificis o unitats d’edificis de habitatges utilitzats o destinats a ser utilitzats bé durant menys de quatre mesos a l’any o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25 % del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any.

Qui és el responsable de la renovació?

Ben igual que en el cas de la realització de la certificació energètica de l’edifici, és el propietari de l’edifici complet, habitatge o local, el responsable de la seva renovació. També serà responsable de conservar la corresponent documentació.

Quina informació conté el certificat?

El certificat d’eficiència energètica de l’edifici o unitat de l’edifici contindrà com a mínim la següent informació:
–  Identificació de l’edifici o unitat de l’edifici  que se certifica, incloent-hi la referència cadastral.
–  Indicació del procediment reconegut utilitzat per obtenir la qualificació d’eficiència energètica.
–  Indicació de la normativa sobre estalvi i eficiència energètica, la qual era d’adequada aplicació en el moment de la construcció, en el cas de los edificis existents.
–  Descripció de les característiques energètiques de l’edifici, envolupant tèrmica, instal·lacions, condicions normals de funcionament i ocupació, condicions de confort tèrmic, lumínic, qualitat de l’aire interior i altres dades utilitzades per obtenir la qualificació d’eficiència energètica de l’edifici.
–  Qualificació d’eficiència energètica de l’edifici expressada mitjançant l’etiqueta energètica.
–  Document de recomanacions per a la millora dels nivells òptims o rendibles de l’eficiència energètica d’un edifici o d’una unitat del mateix, tret que no existeixi  cap potencial raonable per a una millora d’aquesta índole en comparació amb els requisits d’eficiència energètica vigents. Les recomanacions incloses en el certificat d’eficiència energètica abordaran:
I. Les mesures aplicades en el marc de reformes importants de l’envolupant o de les instal·lacions tècniques d’un edifici, i
II. Les mesures relatives a elements d’un edifici, independentment de la realització de reformes importants de l’envolupant o de les instal·lacions tècniques d’un edifici.
–  Les recomanacions incloses en la certificació d’eficiència energètica seran tècnicament viables en l’edifici concret i podran incloure una estimació dels terminis de recuperació de la inversió o de la rentabilitat durant el seu cicle de vida útil.
Contindrà informació dirigida al propietari o llogater sobre on obtenir informació més detallada, inclosa informació sobre la relació costos-eficàcia de les recomanacions formulades en el certificat. L’avaluació d’aquesta relació s’efectuarà sobre la base de una sèrie de criteris estàndards, tals com l’avaluació de l’estalvi energètic, els preus subjacents de l’energia i una previsió de costos preliminar. Per altre banda, informarà de les actuacions que s’hagin d’emprendre per dur a la pràctica les recomanacions. Així mateix es podrà facilitar al propietari o llogater informació sobre altres temes connexos, como auditories energètiques o incentius de caràcter financer o d’altre tipus i possibilitat de financiació.
–  Descripció de les proves, comprovacions i inspeccions duites a terme, pel tècnic certificador, durant la fase de qualificació energètica amb la finalitat d’establir la conformitat de la informació continguda en el certificat d’eficiència energètica de l’edifici.

Qui pot realitzar aquest certificat?

El certificat d’eficiència energètica d’un edifici existent serà subscrit per tècnics certificadors que estiguin en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant per a la realització de projectes d’edificació o de les seves instal·lacions tèrmiques, o de la certificació energètica, elegits lliurement per la propietat de l’edifici.

Es pot anunciar el lloguer o compra del meu habitatge sense el certificat i quan tingui comprador realitzar el certificat?

No, l’etiqueta d’eficiència energètica ha d’estar inclosa en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer de l’edifici. El projecte especifica: “Se exigeix per tant l’exhibició de l’etiqueta energètica en qualsevol tipus d’anunci ja sigui cartells amb habitatges, agències immobiliàries, portals Web, mitjans escrits, etc.…”

Ha de registrar-se el certificat d´eficiència energètica?

Sí, ha de ser registrat pel propietari de l’edifici davant l’entitat competent de la Comunitat Autònoma, que podrà dur un registre d’aquestes certificacions en el seu àmbit territorial: “Es preveu que les administracions públiques tenguin en compta l’eficiència energètica per regular una major o menor càrrega impositiva en funció de la qualificació energètica de l’immoble.”

Què passa si estant obligat no certific el meu habitatge, local comercial o oficina?

Si estant obligat a tenir certificació energètica per motiu de la compravenda o lloguer d’un habitatge, local comercial o oficina, aquesta no se realitzarà, el venedor o llogater pot sofrir els següents problemes:
– Ser sancionat per l’entitat competent de la seva comunitat autònoma.
– Que el contracte de compravenda o lloguer sigui declarat nul per no haver informat correctament al comprador o llogater.
– Que el venedor/llogater hagi d’ indemnitzar al comprador o inquilí pels perjudicis ocasionats per la falta d’ informació facilitada.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios, así como el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de página web. política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies